a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z


Keresett szó:

Mondolat - a nyelvújítás anti-szótára

Sok bővítményekkel és egy kiegészített újj-szótárral eggyütt. Angyalbőrbe kötve eggy Tünet-forint. Dicshalom. 1813.

A Mondolat híres gúnyirat a nyelvújítás ellen, amelyet Somogyi Gedeon (nyelvész, levéltáros) szerkesztett és adott ki 1813-ban Veszprémben. Alapja egy olyan kézirat volt, melyet dr. Szentgyörgyi József debreceni orvos, Kazinczy jó barátja állított össze még 1808 körül, a német Schulznak az új németséget gúnyoló munkájának mintájára, "a nyelvújítók (neológusok) korcs szavaiból, idegenszerû és affektált stílusában".

Abban az időben a nyelvvel, irodalommal foglalkozók táborán belül valóságos háború dúlt a hagyományőrzők (ortológusok) és a nyelvújítók (neológusok) között.

A Mondolat elsősorban Kazinczy Ferenc ellen fordult, akinek a Tövisek és Virágok c. támadó epigrammái föllázították az ortológusokat. (A Dicshalom helynév is célzás Széphalomra, Kazinczy lakóhelyére.) A Mondolat nem szellemtelen munka, ügyesen utánozza a neológia keresett stílusát, de annyiban igazságtalan, hogy nem tesz különbséget Kazinczy és ama szófaragók közt, akiket Kazinczy is hibáztatott.

Kölcsey és Szemere Pál készítették rá a Feleletet, amely 1815. jelent meg. ők megtorlásul az ósdi stílust parodizálják ki és Somogyit teszik szánalom és nevetség tárgyává. Az egy évtizedig tartó vitát Kazinczynak az Orthologus és Neologus; nálunk és más nemzeteknél c. tanulmánya zárta le: "Jól és szépen az ír, a' ki tüzes orthologus, és tüzes neologus egyszer' smind, 's egységességben és ellenkezésben van önmagával."

 

Abda Abéce
Ádáz Vérengző, dühös
Adománylevél Donatio
Agfa Vén fa
Agtölgy lábánál Vén tölgyfa tövében
Ágyúgömb Ágyügolyobis
Ágyúpad Batteria
Akarmány Akarat
Akhácgyerekek Ifjú ákhácfácskák
Alagya Elegia
Alak Kép, forma
Alapítani Fundare, statuare
Alk Elementum (elem)
Alkalom Alku. Aptitudo. Occasio
Alkony Napnyugat. Az andalgó fantáziának elszenderedése.
Államány Conditio
Államlós Consistens (állékony, sűrű)
Álláspont Standpunkt
állatság Consistentia (állag)
Állítmány Assertio (kinyilvánítás, nyilatkozat)
Álomhüvelyezés Álomfestés, fillentés
Ánglolly Anglus
Angyalbőr Angelica. Terka papíros
Angyalné Foem. Gen. (szülőanya)
Anybeszélet Grammatica Hung. (magyar nyelvtan; anyanyelv)
Apród Tyro. Gyermek
Aprósdi Minuette
Arány Scopus (irány; cél)
Aranydad. Aranyhoz hasonló ércelegy
Aranyüstök Szőke haj
Armás Gens d' Armes (fegyveres; csendőr)
Árny Árnyék
Árnyéklani Árnyékozni
Asztalg Trapesium (bank)
Ásványesméretség Oryctologia histor (ásványtan)
Átlohadni Csendesen általmenni
Átkupidolni Megsebhetni, szerelembe ejteni
Átküzdeni Átalverekedni, hatolni
Atyfi Atyafi
Ázalogni Emanare, consequi (eredni; következtetni)
Aztat, Eztet, Aztotat Azt, Ezt, ld. hoc.
Ázur palota Kék ég
Ajánlaltlevél Ajánlólevél. Dedicatio
Avatlan Non adeptus. Unengeweih' t (beavatatlan)


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS