a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z


Keresett szó:

Saja Finom, derék
Sajátkeresés Eigennutz (haszonlesés)
Sajátság Fejesség. Eigensinn
Salápolni Örvendeni, tapsolni
Sanyar Sanyarú, érzéketlen
Sápulni Sápadni, hervadni
Sarkban követni Nyomban követni
Sarompó Oszlop. Monumentum
Scarapna Skorpió
Segéd Segítőeszköz
Selypítő A nyelv durvább hangjait lágyítani igyekező
Semezsemmás Indifferens. Gleichgültig (közömbös)
Serkenet Oriens (kelet)
Sérült Sértett, bús
Setét Setétség
Sikátor Szűk utsza
Siker Gluten. Sshleim
Sinkedni Sínlődni
Sokhihetőssel Hihetőleg
Soktőzessel Hevesen, forrón
Sopár Sovány, szegény
Sorrend Sor vagy rend
Stanca Stanze
Suhadar Sudár, magas
Sü vagy Süv Férj vagy feleség bátyja
Sürgetésbéli Sürgetős
Sürgetni Kénszeríteni, erőltetni
Szabadna Szabad volna
Szabda Regula, törvény
Szaguldólni Recognosciren (kipuhatolni)
Szájalás Perorátio
Szájkabíbor Piros szócska
Szájmód Dialectus (tájszólás)
Szak Szakasz
Szakmány Rolle (szerep)
Számszer Registrum (jegyzék)
Számtalan Legio
Számtudákság Arithmetica (számtan)
Szárazbélyeg Stemple (bélyegző)
Szárma Töltött káposzta
Szarvas Angyal Sátán, Diable
Százszaka Század, Jahrhundert
Szegűlt Emelt, készített
Szellőcse Szellőcske
Szelni Szabni, alkalmaztatni
Szélvíz Szélvész
Szembeesőleg Szembetűnőképpen
Személycím Személyes érdem
Személykép Rolle (szerep)
Szemintet Kacsintás
Szempont Tekintet
Szemtűnő Szembetűnőképpen
Szemügyelni Nézni, vizsgálni
Szemöld Szemöldök
Szender Esthajnalcsillag
Szenvedelmes Passionatus. Leidenschaftlich
Szepelkedni Iparkodni, szándékozni
Szépirákság Calligraphia (szépírás)
Széplődni Glanzen (ragyogni)
Szépné Die Schöne (szép nő)
Szépnéség Szép név
Szer Sor, mód
Szerács Apothecarius -- és jó szó is: mert csak olyan mint: kalács,
Szered Apotheca -- és jó szó is: mert csak olyan mint: ezered, mere
Szerelemgyermek Zabgyerek
Szerencséltetni Szerencsésnek lenni
Szerencsézni Kockáztatni
Szertetem Organum (szerv)
Szesz Geitst. Spiritus
Színetlen szerénység Valóságos iparkodás
Színmártákság Ars tinctoria (festőművészet)
Szinténség Analogia (hasonlóság)
Szipoly Moly
Szívecsem Szívecském
Szívképző Szívformáló, jobbító
Szobászné Stubenmadchen (szobalány)
Szobor Statua
Szófektetés Syntaxis (mondattan)
Szójárat Provincializmus (tájszólás)
Szók többsége Pluralitas votorum (szavazati többség)
Szomorjáték Tragoedia
Szomoróza Mesto a muzsikában (méltóságosan; komolyan)
Szonkolyodni Szomorkodni
Szoregység Szoros egység
Szorg Diligentia (szorgalom)
Szorgszerény Szorgalmatos iparkodás
Szováta Szövőszék
Szulákos Tövises, szúrós
Szunád Sriba, Cancellista (írnok)
Szuradék Punctum (pont)
Szurdancs Spádé (tőr)
Szűzné Szűz, a Foem
Szü Testvérek felesége
Szülődni Születni
Szürke ló szügyében Ló Vendégfogadóban
Szüzecsné Szüzecske, a Foem
Szökni Menni, sietni
Szörnemény Ungeheuren (szörnyeteg)
Szörny Monstrum
Szörnyekölője Apolló
Szörnyeteg Monstrum


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS