a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z


Keresett szó:

Magakinyilatkoztatás Patens. Erklarung
Magánországlomány Monarchia
Magong Szóló tánc
Majc Drága kantárszár
Mammolni Lassú mozgással dolgozni
Mamsell la Regle Fr. szó Domina regula (aranyszabály)
Marcongótűz Kártács
Másánt Másképp, máskülönben
Másodrangúhajó Fregatt
Másvallásbeli Protestáns
Másvétel Transsumtum (átvétel)
Maszk Maskara, álorca
Megfutam Futásnak ered
Megkarolás Megölelés
Megkérődni Megkérettetni
Megszivlelni Megszánni, megkönyörülni
Megtisztálás Rectificatio (javítás, helyesbítés)
Megy Megye, helység
Méhe, méhecs Méh, méhecske
Mennydurrogtató Jupiter
Mennytár Plat-fond (mennyezet)
Meredt fül Figyelmetes fül
Méregjáték. Emésztődés. Furor
Merengni. Süllyedezni-fellengezni
Merészlet Courage (bátorság)
Messzíró Telegraphus
Mesteri Meisterhaft
Mestermív Meiterstück. Remek. Paradigma
Mesterszó Terminus technicus (szakszó)
Mezengy Idyllion (idill)
Miatt Ért. Pro
Mindenes Közönséges
Mindenki Ki-ki
Mindenményedelem. Universitas (egyetemesség)
Miséglő ok Causa materialis (anyagi ok)
Mitra Süveg
Mív Munka. Könyv
Mívelésbe vinni. Tartani, tenni
Míveletes Practicum (gyakorlati)
Moccatlan Mozdulhatatlan
Módivagyonság. Existentia modalis (divatozás)
Mogorva Komor, ráncos
Molette Moly-ette
Mondákság Rhetorica. Ars Oratoria (szónoki tudomány)
Mondolat Oratio (beszéd)
Morotvány Tócsa, halastó
Mosoly Mosolygó
Mozgásejtés. Gesticulatio
Moztony Motívum (indítóok)
Moztonytudákság Mechanica
Mozvány Machina (gép)
Múlékony Mulandó
Műszó Terminus technicus (szakszó)
Művemény Machina (gép)
Művödelem Fábrika (gyár)
Muzsiköszönösdi Koncert


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS