a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z


Keresett szó:

Kajánhad Irigy nép
Kamat Interes, haszon
Karám Kalyiba, gunyhó
Kardöccse Bognét (szurony)
Karmantyú Karkesztyű
Karöltve Karonfogva
Kavics Homok, kövecses agyag
Kecs Reiz. Vermustas. Lepor. Elegantia. Deliciae. Anmuth
Kedvenc Kedvelt. Liebling
Kedvszesszenés Kedvkerekedés
Kegy Kegyelem. Gnade. Kegyesség. Pietas
Kegyelet Szivárvány. Arc-en-ciel
Kegyelni Kedvelni
Kegyesz Kegyes ész
Kegyetlenül szép Igen szép
Kéj Szabad akarat, jókedv valamihez. Jószánta valakinek
Kellem Kellemetesség
Kellőközép Centrum
Képmutató Képviselő
Képzelmény Poéta, költő
Képzemény Képzelet
Kerengő útmutatás Circularis Instructio (körlevél)
Kéret Actio jurid. (peres eljűrűs: jogi kereset)
Kertilakó Kerti lakás
Két Kétség
Kéteskedni Kételkedni
Kétkedés Kételkedés
Kétlakú Úszómászó. Amphibium
Kétleni Kétségbe hozni
Kezeskönyv Assecurantz-Buch
Kézkönyv Liber Manualis (kézikönyv)
Kicsordultig Plenarie, abundanter
Kifeszűlt Eröltettett. Kiderült
Kigyüremlett Feloldani, bomlani
Kihozatal Eductum
Kihuzat Extractum (kivonat)
Kikészítés Ausstaffierung (kelengyével való ellátás)
Kilátás Aussicht
Kimívelés Kipallérozás
Kimozogni Kimenni, kifordulni
Kinézet Aussicht
Kinézni Látszani, Aussehen
Kipípesíteni Felékesíteni
Kipuhatolni Kitapogatni, nyomozni
Kirie Zsinat, lárma
Kiváltság Privilegium
Kivégezni Meghatározni, definire
Kő. Kincs Pretiosa
Koboz Lant. ismét: Toll, munka
Kóckalap Quarrée
Kókadni Lankadni, hervadni
Kolo' sma Ing
Komám uram Jupiter
Kőmeccégség Lithotomia (kővéset:; kőbe metszett szöveg, kép)
Kommogó Nachzügler, aki a vert tábor után hullároz
Komorna Kam merjungerfer
Kompona Font, mérőserpenyő
Kopácslék po. a dió héja
Kora Idejekorán való
Korház Ispotály
Korszavat Előkötény
Kuntargonca Ursa minor (Kis Göncölszekér)
Külbirtok Colonia
Külcím Külső név, titulus
Külketudákság Calculus differentialis (diferentiálszámítás)
Külmiképség Külső forma
Külszín Külső szín
Különölni Distingvere (különbözni)
Küprisz. Cypris (ciprus)
Köb Cubus
Kög Cirkalom
Kömlőd Kémlőhely. Vorpost
Könnycseppek egynéhányai Néhány könnycseppek
Könnyelműség Leichtsinnigkeit
Könnyüröm Keserű könny
Könyvecs könyvecske
Könyvmunka Könyv
Könyvtár Bibliotheca
Kör Circulus
Körhatár Horizont
Körny Periphaeria. Környék
Környülmény Cirkumstantia (körülmény)
Körtér Circus
Körülnyesett esméret. Cognitio praecisa (pontos tudás)
Körönce Currens (körözőlevél)
Köszöntő Adresse
Kötelék Egybekötés. Nexus
Kötlevél. Obligatio
Kövértelen Sovány
Közbeesni Közbeszólalni
Közvimálly Közvilágosság, napfény. Publicum
Közönyújság Közönséges újság
Közönölni Időről időre közölni


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS