a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z


Keresett szó:

Egekbeötlő Igen magas
Égértékség Uranologia Phil. (csillagászat)
Égész Asztronomus
Égrekelni Emelkedni
Égtartó Igen magas
Egyűgyű fogadás Votum Castitatis (szüzességi fogadalom)
Ék Ékesség
Ekédig Eddig
Eldőd Antecessor (előd)
Életfekvés Sors. Lage
Elférjesedni Férjhez menni
Elhullani Egy embernek hadban elesni
Elígértszó Ígéret, fogadás
Ellensúly Gegengewicht
Ellenték Tárgy. Gegenstand
Elmerajzolat Planum. Entwurf (tervrajz)
Elmészfutó Absurdum. Chimaericum
Előérzés Vorgefühl
Előeszközös Organicum
Előgondoskodás Providentia. Vorsorge
Előjegyzék Praenotatió
Előkép Vorbild
Előképzelő Subjectum
Előles Vorpost
Előoltalom Avantgárda
Előpillanat Mézes madzag. Az új házasok elsőbb édes órűi
Előrálló. Piquet (készőltségben levő őr)
Előszőnyeg Vorhang (függöny)
Előterjesztés (az) Tartományán Nem lehet leírni, vagy kibeszélni
Előtudás Vorwissen
Előtörés Iparkodás, igyekezet
Előzmény Tárgy. Objektum
Eltolni Elszakasztani, távol ejteni
Emberaty Isten
Embercse. Szegény, alávaló ember. Homuncio
Emlék Monumentum
Engedékeny Engedelmes, hajló
Engedmény Cessio
Ennenség Egoizmus
Enyhely Enyhülés helye. Asylum
Enyhéreg Plántából főzött spiritus
Érdempolc Honos (kitüntetés; tisztelet)
Érdemteli Érdemmel teljes. Csak olyan, mint panaszteli, hajfürteli sat
Erdi Fakéreg ránca. Fa ere
Erectetni Sancire, Civitate donare (megerősít; szentesít)
Eréntett Írt, említett, po. a fent említett esetben sat.
Éreztetni Folyvást érezni
Erkölcsértékség Philosophia Moralis (erkölcstan)
Erkölcseselni Moralisare
Erősség Erő, fontosság
Erőteljes Erővel teljes
Erőösszesság Complexum virium
Értekség Disquisitio. Commentatio (vizsgálat, tanulmányozás)
Érzedmény Aestetica
Érzelem Sensus. Gefühl
Érzény Animal
Esemény Történet. Causus
Esmérettség, Értettség, Tudats Existentium in mente Cognitorum, Intellectorum Scitorum; dis
Estasztal Vacsora. Nachtmahl
Eszmélet Gondolat, képzelet
Észok Principium
Év Időkor. Aevum. Esztendő
Evéskíváncs Appetitus (étvágy)
Évevittés Idősítés
Évkönyv Annales. Krónika
Évődés Belső fájdalom, törődés
Évszak Epocha. Időszak


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS